บ้านพัก อัมพวา ตลาดน้ำยามเย็น

 
โฮมสเตย์ ที่พัก อัมพวา บ้านริมน้ำ มนต์เสน่ห์เรือนไทยไม้สักทอง สวยงาม หาดูได้ยาก ริมแม่น้ำแม่กลอง กับธรรมชาติที่รอคุณมาสัมผัส
ที่พักติดแม่น้ำใกล้ค่ายบางกุ้ง โฮมสเตย์ อัมพวา  มนต์เสน่ห์เรือนไทยไม้สักทอง #ท่องเที่ยววิถีไทย#

1. แพคเกจสนุกศุกร์หรรษา  เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา  2 วัน 1  คืนพักโฮมสเตย์(เฉพาะวันศุกร์)

ที่พัก(ห้องแอร์) + อาหาร2 มื้อ (มื้อเย็นวันแรกและมื้อเช้าวันที่2 ) + ล่องเรือพาไปเที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา และชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน

ปกติ  800 บาท  แพคเกจ 40 คนขึ้นไป ราคาพิเศษเหลือเพียง 650 บาท/คน/แพคเกจ

วันแรก : -   นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม  พระคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ณ  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

           -  ชมตลาดริมทางรถไฟเก่าแก่ "ตลาดร่มหุบ"

              -  แวะเยี่ยมชม โบสถ์ในต้นไม้    Unseen thailand   "โบสถ์ปรกโพธิ์"

          -  เข้าที่พัก  บ้านบนโฮมสเตย์  

                 -  ล่องเรือชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง  ล่องเรือไปตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา   ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน 2 ฝั่งคลอง ชิมชมช๊อป ณ ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวาตามอัธยาศัย   และ ล่องเรือชมหิ่งห้อย ยามค่ำคืน      

                -  รับประทานอาหารเย็น ณ  บ้านบนโฮมสเตย์ 

                -   พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง   -  ตักบาตรพระพายเรือยามเช้าตามอัธยาศัย 

                 -  รับประทานอาหารเช้า

                 -  เยี่ยมชมโบสถ์ไม้แกะสลัก อันสวยงามวิจิตราการตา   ณ วัดบางแคน้อย     

                  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

** โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม**

 2. แพคเกจรักษ์โลก ..ปลูกป่า..ลดโลกร้อน เที่ยวตลาดน้ำ พักโฮมสเตย์  2 วัน 1 คืน

ที่พัก (ห้องแอร์) + อาหาร 3 มื้อ (มื้อกลางวัน+มื้อเย็นวันแรก+มื้อเช้าวันที่สอง)+ ค่าเรือ3 เที่ยวคือ ออกไปปลูกป่า,พาไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา และชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน  

ปกติ 1,400บาท   แพคเกจ 40 คนขึ้นไป พิเศษเพียง ราคา 1,200 บาท/คน/แพคเกจ

 วันแรก  -  เตรียมพร้อมกับภาระกิจพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม  เยี่ยมชมฟาร์มหอย  และป่าชายเลน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงปลูกไว้  

             - กิจกรรมปลูกป่าชายเลน   ชมฟาร์มหอย ป่าชายเลน เล่นสกีน้ำ/ กระดานเลน

            -  รับประทานอาหารกลางวัน

            -  แวะนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

            -  เยี่ยมชมโบสถ์ในต้นไม้ Unseen thailand  "โบสถ์ปรกโพธิ์ "  ณ  ค่ายบางกุ้ง

           -  เข้าที่พัก   บ้านบนโฮมสเตย์ 

          -  ชมวิถีชีวิตริมน้ำ   เที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา  หาของอร่อยริมคลอง ที่ชาวบ้านพายเรือมาขาย  และเยี่ยมชม  อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ซึ่งได้รับรางวัล อนุรักษ์บ้านไทยจาก UNESCO

          -   ล่องเรือชมหิ่งห้อย ยามค่ำคืน

          -   รับประทานอาหารเย็น

วันที่สอง        -   ตักบาตรพระพายเรือยามเช้า

                    -    รับประทานอาหารเช้า

                   -     เยี่ยมชมวิถีชีวิต ตลาดน้ำยามเช้า "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"  ตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จังหวัดราชบุรี

** โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

3. แพคเกจล่องเรือไหว้พระ 9 วัด  เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา  พักโฮมสเตย์  2 วัน 1 คืน 

ที่พัก (แอร์ )  1 คืน + อาหาร 2 มื้อ  + ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด+ ล่องเรือไปเที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา +ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน  ปกติ 1,300 บาท /แพคเกจ แพคเกจ  40 คนขึ้นไป พิเศษเพียงคนละ  1,090 บาท/แพคเกจ

 วันแรก              - ถึงสมุทรสงคราม  ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด  ได้แก่    นมัสการหลวงพ่อทวด  ชมเจดีย์ไหโบราณ  ณ วัดช่องลม (1) ,  หลวงพ่อสาย เมตตามหานิยม   ณ  วัดจันทร์เจริญสุข(2)  ,  วัดท้ายหาด  ,  ไหว้พี่จุก ศักดิ์สิทธิ์   ณ วัดสวนหลวง(3) ,  ชมกุฎีเก่า สมัยร.1  และไหว้พระ ณ   วัดภูมรินทร์กุฎีทอง(4)  ,   ไหว้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์   ณ  วัดท้องคุ้ง(5) ,   ชมโบสถ์ไม้แกะสลัก สวยงามวิจิตรตระการตา   ณ  วัดบางแคน้อย(6)  , นมัสการหลวงพ่อทันใจ  พระสีวลี   เจ้าแม่กวนอิม ณ  วัดปากน้ำ(7) , ชมโบสถ์ในต้นไม้  หรือ "โบสถ์ปรกโพธิ์ "ณ ค่ายบางกุ้ง และนมัสการหลวงพ่อนิลมณี    ณ  วัดบางกุ้ง(8)  UNSEEN IN THAILAND  หนึ่งเดียวในประเทศไทย และ ลอดโบสถ์ สะเดาะเคราะห์ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดโบสถ์ (9)  (รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 

                       -   เข้าที่พักบ้านบนโฮมสเตย์  ล่องเรือดื่มด่ำและ ชมทัศนียภาพริมแม่น้ำแม่กลอง    เดินเที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา  ชมอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ และหาขนม ของฝาก ตลอดแนวริมคลองอัมพวา

                        -   ล่องเรือชมหิ่งห้อย     กลับถึงที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่สอง         -  ตักบาตรพระพายเรือยามเช้า

                       -  รับประทานอาหารเช้า ริมน้ำ  ณ  บ้านบนโฮมสเตย์

                       - ชมตลาดร่มหุบ  ตลาดรถไฟเก่าแก่ สถานีแม่กลอง   และแวะไหว้นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม  พระคู่บ้านคู่เมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม 

                        เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

      *โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม**

     

 

     

Main MenuSide Page


 


 สถิติวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 16 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
662 คน
5085 คน
7016 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-22

/www.nrhomestayamphawa.com


 


 

##copyright  by  baanbonhomestay##

Website Templates by Free CSS Templates