บ้านพัก อัมพวา ตลาดน้ำยามเย็น

 
โฮมสเตย์ ที่พัก อัมพวา บ้านริมน้ำ มนต์เสน่ห์เรือนไทยไม้สักทอง สวยงาม หาดูได้ยาก ริมแม่น้ำแม่กลอง กับธรรมชาติที่รอคุณมาสัมผัส
ที่พักติดแม่น้ำใกล้ค่ายบางกุ้ง โฮมสเตย์ อัมพวา  มนต์เสน่ห์เรือนไทยไม้สักทอง #ท่องเที่ยววิถีไทย#

     

“แพคเกจทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม”
สำหรับ ข้าราชการ  นักเรียน  นิสิต นักศึกษา  60 คนขึ้นไป
จังหวัดสมุทรสงคราม  2 วัน  1 คืน
ณ   บ้านบนโฮมสเตย์

        ชุมชนอัมพวา  ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง   ถือว่ามีระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีคลองอัมพวาซึ่งแยกจากแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านกลางพื้นที่ชุมชนต่างๆ   สภาพพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน  ทำให้มีน้ำไหลขึ้นลงตลอดปี อัมพวา ยังได้ชื่อว่า เป็นเมืองสามน้ำ  มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ในท้องถิ่น 

       ชุมชนอัมพวา  นอกจากมีประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่ายังมีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ซึ่งสามารถเยี่ยมชม ได้โดยแบ่งออกเป็น

1. วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับแม่น้ำ ลำคลอง (แพ็คเกจให้เลือก 1 ใน 3 )   

      

     - เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองอัมพวา  พักบ้านพักแบบโฮมสเตย์ เล่นน้ำ พายเรือ ตักบาตรพระพายเรือ  หาของอร่อยที่ชาวบ้านพายเรือมาขาย ณ ตลาดน้ำยามเย็น           
     - เยี่ยมชมธรรมชาติริมคลองอัมพวา   ล่องเรือดูหิ่งห้อย แม่น้ำแม่กลอง           
     - เยี่ยมชมตลาดน้ำดำเนินสะดวก วิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

 2 วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจชุมชน กับภูมิปัญญาไทย(แพคเกจให้เลือก 1 ใน 3)

ด้านเกษตรกรรม 
       
 - เยี่ยมชม  เตาตาล และการทำน้ำตาลมะพร้าว

ด้านพาณิชยกรรม 
  -เยี่ยมชม  การทำขนมไทยโบราณ (ขนมจ่ามงกุฎ) ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2
  

ด้านศิลปะหัตถกรรม 
 - เยี่ยมชม  การสาธิตทำเบญจรงค์ ศิลปะชั้นสูง แบบโบราณ จนได้รับชื่อเสียงระดับประเทศ “ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์”    
    

3 เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ 
(แพ็คเกจให้เลือก 3 ใน 8  )

  - เยี่ยมชม “โบสถ์ปรกโพธิ์”   ณ  ค่ายบางกุ้ง  หนึ่งใน UNSEEN in Thailand
  - เยี่ยมชม  ดอนหอยหลอด  และไหว้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  - เยี่ยมชม  โบสถ์ไม้สักแกะสลักทั้งหลัง   ศิลปะไม้ฝังไม้  สวยงาม  ณ  วัดบางแคน้อย
  - เยี่ยมชมและ นมัสการหลวงพ่อเนื่อง   วัดจุฬามณี และชมอุโบสถ ลงรักฝังมุก สวยงามและภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบอุโบสถ
  - เยี่ยมชม  กุฎีทอง และพิพิธภัณฑ์ โบราณวัตถุ   ณ  วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
  - เยี่ยมชมและนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม  พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม    ณ   วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
  - เยี่ยมชม  โบสถ์คาทอลิคที่เก่าแก่ และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ณ  อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  หรือ โบสถ์วัดคริสต์ 
  - เยี่ยมชม  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   ลานโขน  สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทธยาน ร. 2)  
4. กิจกรรมพิเศษ
(ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากแพคเกจต่างหาก)

 - สร้างศิลปะชิ้นเอกของตนเอง เป็นของที่ระลึก ของขวัญ หรือชื่นชมในผลงานชิ้นเอก ชิ้นเดียวในโลกของตนเอง .. ด้วยการฝึกเขียนเบญจรงค์ 

- เรียนรู้ ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสงคราม   เรียนจักสานทางมะพร้าว เป็นรูปดอกไม้  หมวก  นก ฯลฯ

เรียนรู้ การทำ ขนมไทย แบบโบราณที่ใช้ในพิธีการสำคัญ ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์  อนุรักษ์ขนมไทย  

- ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ร่วมลดโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ  ด้วยกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ชมฟาร์มหอย

- กิจกรรม เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม ลวดลายต่างๆ

- เรียนทำอาหารไทย  อาหารพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น จากวัตถุดิบคุณภาพและรสชาติแบบไทยไทย  

 

                     

แพคเกจทัวร์ หมู่คณะ 50 คนขึ้นไป  2 วัน  1 คืน : 

ปกติ 1,200 บาท  พิเศษสุดเหลือเพียง 800 บาท/คน/แพคเกจ

1 ค่าที่พัก  1 คืน  (ห้องแอร์ทั้งหมด)

2 ค่าอาหาร 2 มื้อ ( อาหารมื้อเย็นวันแรก และมื้อเช้าวันที่ 2)

3 ค่าเหมาเรือใหญ่พาเที่ยว 2 รอบ คือ ล่องเรือไปเที่ยวชมวิถีริมแม่น้ำแม่กลอง  เที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา  และล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน

4 น้ำดื่ม  น้ำแข็ง  กาแฟ  โอวัลติน  มีบริการฟรี

หมายเหตุ :  ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  *** ไม่รวมกิจกรรมพิเศษและค่าเข้าชม***


ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์
วันแรก
 11.00น   
ถึงสมุทรสงคราม 
                แวะนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม  พระคู่บ้านคู่เมือง ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  จ.สมุทรสงคราม 

                ชมตลาดร่มหุบ   ตลาดเก่าแก่ที่ชาวบ้านขายของกันบนรางรถไฟ ณ สถานีแม่กลอง มาหลายชั่วอายุคน
                รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)       
13.00น     ชมศิลปะอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสร้างชื่อเสียงระดับชาติ ของ ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์”เยี่ยมชมการสาธิตการทำเบญจรงค์  และพิพิธภัณฑ์ เบญจรงค์

                แวะนมัสการ “หลวงพ่อเนื่อง” ณ วัดจุฬามณี  วิหารมุกลงลักปิดทองวัดเก่าแก่ริมคลอง
13.45น     ล่องเรือเยี่ยมชมค่ายบางกุ้ง UNSEEN THAILAND อุโบสถ ปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ เรียก “โบสถ์ปรกโพธิ์”   และ  ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่แก่     

                -เยี่ยมชมโบสถ์ไม้แกะสลัก  ศิลปะอันงดงามและล้ำค่า  “วัดบางแคน้อย”
                

15.00 น     กิจกรรมพิเศษ ..กิจกรรมกลุ่ม สร้างสรรค์ศิลปะชิ้นเอกของตนเอง ด้วยการฝึกเขียนเบญจรงค์**
16.30 น     ชมวิถีชีวิตริมคลองอัมพวา  ที่ชาวบ้านพายเรือมาขาย เลือกหาของที่ระลึก ชิมของอร่อย  ณ ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา และเยี่ยมชมอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์  ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ที่ได้รับรางวัล UNESCO 
19.00น     ล่องเรือชมหิ่งห้อย ดื่มด่ำกับธรรมชาติแห่งลำน้ำแม่กลอง ยามค่ำคืน 

20.00น     รับประทานอาหารเย็น  ณ  บ้านบนโฮมสเตย์     พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
6.30 น    ทำบุญตักบาตรพระพายเรือ   สัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
7.00 น    รับประทานอาหารเช้า ดื่มด่ำกับธรรมชาติริมน้ำ แม่กลอง
8.00 น     เยี่ยมชมการทำน้ำตาลมะพร้าว “เตาทวี”
                เยี่ยมชมตลาดน้ำยามเช้า  “ตลาดน้ำดำเนินสะดวก”อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี
10.00น     ชมอุทยานประวัติศาสตร์  ,พิพิธภัณฑ์ , อาคารทรงไทย  โบราณวัตถุ  สวนพฤษชาติ พันธุ์ไม้ในวรรณคดี และอื่นๆ  อีกมาก  ณ   อุทยานประวัติศาสตร์  (อุทยาน ร. 2)
11.00 น    เยี่ยมชมตลาดน้ำบางน้อย  ตลาดเก่าแก่ริมแม่น้ำแม่กลอง 

12.00 น   รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                      
13.00 น    แวะนมัสการ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และชมดอนหอยหลอด สถานที่เลื่องชื่อจังหวัดสมุทรสงคราม
                 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 


 
หมายเหตุ.  รายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 *** กิจกรรมพิเศษ และค่าเข้าชม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างหาก***

 

                 Main MenuSide Page


 


 สถิติวันนี้ 8 คน
 สถิติเมื่อวาน 16 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
663 คน
5086 คน
7017 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-22

/www.nrhomestayamphawa.com


 


 

##copyright  by  baanbonhomestay##

Website Templates by Free CSS Templates